Het onderscheid tussen data en informatie.

Met een cross mediale aanpak zorgen wij voor de meest effectieve manier van communiceren. De termen worden vaak door elkaar gehaald. Heel veel mensen denken bij data direct aan informatie. Dat is begrijpelijk maar tegelijk onjuist. Data zijn gegevens zonder veel betekenis. Het zijn cijfers, letters, symbolen en reeksen van cijfers en letters door elkaar. […]

Informatieoverload. Heeft u er ook last van?

informatie overload

De mailbox staat vol met berichten. Nieuwsbrieven, klachten, belangrijke mailtjes van collega’s en instructies. Sommigen mensen kunnen het niet meer plaatsen, laat staan verwerken. Veel bedrijven maken zich schuldig aan het digitaal stalken van potentiële klanten. Aanbiedingen en informatie. Een overload aan nieuws dat meestal direct de digitale prullenbak in gaat. Wat is het effect? […]

Digitale dementie…

Hersenonderzoeker Manfred Spitzer denkt dat onze verknochtheid aan- en ons uitbundig gebruik van internet en andere digitale hulpmiddelen ons verstand langzamerhand beschadigen. Zoveel verschillende prikkels en een substantiële verandering in denken en waarnemen. Heel onze samenleving is verweven met internet, de klanten die u wilt benaderen, de partijen die u wilt informeren, leiden in meer […]

Het delen van informatie

informatie overdracht

Neemt u ook weleens besluiten met grote gevolgen? Dan is een juiste informatieoverdracht van uitermate groot belang. U moet de juiste afwegingen maken. Hoe gaat u communiceren? Wanneer? Gaat u dat schriftelijk doen of door middel van een videoboodschap? Het moet in ieder geval een eerlijke boodschap zijn. De bron moet helder zijn. De boodschap […]

Beeld of tekst?

beeld of tekst quote

Doordat de consument in de 21ste eeuw heeft moeten leren omgaan met grote hoeveelheden informatie die via de media tot hen komt is het leesgedrag ingrijpend en blijvend veranderd. Het echt de diepte ingaan bij lange teksten is bijna niet meer doenlijk voor hen. Men leest oppervlakkig en vaak wordt de ware essentie van de boodschap […]

Vijf tips om bewuster met uw klant om te gaan

Zoek eens contact met uw klant Het is eigenlijk heel wonderlijk dat door mail- en appberichten het persoonlijk contact met de klant steeds minder wordt. Terwijl iedereen met een telefoon op zak loopt is dit communicatiemiddel –het telefoongesprek– geen gemeen goed. Even een berichtje sturen wint het duidelijk in populariteit van de ouderwetse telefoon. Het […]

Ken uw problemen. Zelfbewust ondernemen helpt!

zelfbewust ondernemen

Zelfbewust ondernemen. Sommige ondernemers leven bij de waan van de dag. Slechte dingen onthouden zij, ze liggen er zelfs soms van wakker, maar de leuke dingen worden snel vergeten. Het is altijd een strijdtoneel als het om onze gedachten gaat. Ik ken veel ondernemers, niet alleen vanuit mijn huidige bezigheden, maar vooral vanuit het verleden. […]

Nadenken en vervolgens doen!

Ik ben voorstander van het ‘proberen’. Wie niets probeert komt ook tot niets. Ondernemers zijn soms een beetje lamgeslagen. Spijt van gemaakte fouten en bang om zich opnieuw te vergissen. Beklemmend! Als je met dit soort ondernemers praat vraag je jezelf af waarom ze nog ondernemen. Ik ben juist een voorstander van proberen, durven en […]

Online marketing. Het doordenken waard!

Het bouwen van een website of webshop vraagt doordachte besluiten. Moeten potentiële klanten zich eerst registeren? Dat kan een obstakel zijn. Willen deze mensen nog wel klant worden? Ze moeten eindeloos veel gegevens achterlaten. Ze moeten aan allerlei voorwaarden voldoen. Wachtwoorden invullen en privacy gevoelige informatie verstrekken. Niet echt gastvrij. Er zijn betere methodieken te […]

Wat wilt u bereiken met uw reclameboodschap?

reclame bereik

Wat wilt u bereiken met uw reclameboodschap? Het oude liedje of een frisse wind? Veel ondernemers die wij ontmoeten willen hun verhaal kwijt aan de klant. Hun boodschap. ‘Mijn product is top! De diensten die wij leveren zijn uniek!’ Mooi. Maar zit de klant hierop te wachten? Komt de klant hierdoor in beweging? Het gaat in het […]

Kies je kleur
Jouw naam
Hello #your_name

Data driven communication

Een website helemaal in jouw stijl? Kies je kleur en vul je naam in. Klik op de knop en personaliseer de website.