Digitale dementie…

Hersenonderzoeker Manfred Spitzer denkt dat onze verknochtheid aan- en ons uitbundig gebruik van internet en andere digitale hulpmiddelen ons verstand langzamerhand beschadigen. Zoveel verschillende prikkels en een substantiële verandering in denken en waarnemen. Heel onze samenleving is verweven met internet, de klanten die u wilt benaderen, de partijen die u wilt informeren, leiden in meer of mindere mate aan aandachtstoornis. Men moet continu de aandacht verdelen over al het binnenkomende nieuws en het gebodene. Er zijn teveel informatiebronnen en er is dientengevolge te weinig hersenscapaciteit om dit allemaal te onthouden en te reproduceren. Uw boodschap beklijft dus nauwelijks. Daarnaast is er de bedreiging van social media. Immers, dit zijn de grote aandachttrekkers. Hoeveel mensen zijn verslaafd aan social media? De angst om iets te missen is de grootste bedreiging voor de boodschap die u wilt overbrengen. Op welke wijze gaat u de aandacht trekken? Hoe vergroot u uw attentiewaarde? Hoe bereikt u uw doelgroep?

Consumenten hebben een grillig gedrag. Ze schrijven in voor het ontvangen van een nieuwsbrief, ze liken verschillende pagina’s op sociale media, bekijken uw website en vragen informatie aan. Ze laten op proef -vrijblijvend- allerlei goederen komen en sturen het grootste gedeelte weer zonder enige schaamte retour. Het noopt de ondernemer dus om enerzijds de informatiehonger te stillen en anderzijds op de webshop met scherp te schieten. HJ Media Groep kan u hierbij helpen!

Meer weten?

Related

Interesting for you!

Originele inhakers voor social media

Scherpzinnige posts die inspelen op dagen of gebeurtenissen die jaarlijks terugkeren, zoals bijvoorbeeld Koningsdag, vragen om planning. Werken met een contentkalender is eerder standaard dan uitzondering.

Kies je kleur
Jouw naam
Hello #your_name

Data driven communication

Een website helemaal in jouw stijl? Kies je kleur en vul je naam in. Klik op de knop en personaliseer de website.