Kernachtige boodschap

Een kernachtige boodschap raakt de klant. De communicatie tussen organisaties en de doelgroep kan op velerlei manieren plaatsvinden. Vooral informatie over zaken die nog niet helemaal glashelder zijn zorgen vaak voor verwarring. De klantbeleving stijgt wanneer de communicatie helder en ‘to the point’ is. De waardepropositie krijgt gestalte. Kernachtige boodschappen beklijven. De huidige mens leest moeizaam. Veel belangrijke informatie gaat verloren door slecht lezen. Op welke wijze kunt u dit verbeteren? Wij leveren content van waarde. Onze tekstschrijvers weten de kern te raken. Wat zijn de kenmerken van een goede kernboodschap? Wij helpen u graag met het communiceren van een trefzeker verhaal.

De boodschap moet klantgericht, kort en concreet zijn. Het moet prikkelen en een zekere nieuwswaarde bevatten. Klanten moeten geïnteresseerd raken. Het moet over hen gaan, het dient waarde te bevatten. Het moet de brug slaan tussen uw organisatie en de informatiebehoefte van de klant. Wilt u de klant op de hoogte brengen van iets dat in zijn voordeel kan uitwerken? Bedenk dan op welk niveau dit voordeel zich bevindt. Gaat het om unieke aspecten van uw organisatie of speelt het voordeel zich af op product- of dienstenniveau? Het is een wezenlijk andere boodschap. Maak er geen puzzel of een onontwarbare knop van. Zorg veeleer voor een kernachtige boodschap.

Interesse om eens van gedachten te wisselen met één van onze tekstschrijvers? Bel hen geheel vrijblijvend.

Meer weten?

Related

Interesting for you!

Originele inhakers voor social media

Scherpzinnige posts die inspelen op dagen of gebeurtenissen die jaarlijks terugkeren, zoals bijvoorbeeld Koningsdag, vragen om planning. Werken met een contentkalender is eerder standaard dan uitzondering.

Kies je kleur
Jouw naam
Hello #your_name

Data driven communication

Een website helemaal in jouw stijl? Kies je kleur en vul je naam in. Klik op de knop en personaliseer de website.