Klanten behouden

Hoe verkoopt een ondernemer zichzelf en zijn bedrijf? Veel ondernemers vinden hun vak heel leuk maar zien erg op tegen al die andere plichtplegingen. Anderen vinden het juist fantastisch om zich goed te presenteren en continu in de belangstelling te staan. Het is helder dat ondernemers zichzelf en hun bedrijf moeten promoten. Alleen, hoe doe je dat? Moet je daar een dure marketing- of public relation-adviseur voor inschakelen? Heel veel is ‘gewoon’ te doen vanuit de eigen kennis en ervaring. En…. blijf vooral jezelf!

Persoonlijk en betrokken
Een ondernemer moet aan de weg timmeren. Hij moet klanten winnen en behouden! Tegenwoordig zijn websites, brochures en mooie presentaties niet meer voldoende. Het gaat om realtime-information. Blogs, social media en filmpjes op YouTube horen er tegenwoordig allemaal bij. Het is niet meer een kwestie van alleen een goed verhaal. Is het dan vooral jezelf promoten als een soort ‘artikel’? Neen, dat kan nooit de bedoeling zijn. Wel een ‘merk’ bouwen. Een ondernemer hoort bij een onderneming. Gezichten -ook van uw personeel- geven een menselijke kant aan uw onderneming. Een persoonlijke visie of een ‘boodschap’ geven meerwaarde. Wat doet u aan de relatie met uw markt? Kennen zij u? Het is tegenwoordig belangrijk dat uw klanten u iets gunnen. Zij moeten fan van u worden. Het gaat niet alleen om klantgerichtheid maar ook om het één op één voldoen aan hun wensen en behoeften. Die wensen moet u dan wel kennen. En het is natuurlijk heel plezierig dat zij u weten te vinden. Klanten pleasen, het was vroeger een vies woord. Nu is het bittere noodzaak. Klanten moeten je aardig (gaan) vinden!

Hoe gaat u om met uw klanten? Investeert u in een goede relatie met hen? Investeren vraagt offers. Ik zie veel ondernemers hoge verwachtingen hebben van hun product of dienst. Ze hebben het daarentegen bijna nooit over hun bijdrage. Welke waarde voegen zij toe? De klant moet het maar ‘als vanzelfsprekend’ voldoende vinden. Dat is out! Ondernemers moeten doen wat een klant wenst of nodig heeft. Klanten moeten het als plezierig ervaren om met u zaken te doen. Dan moet alles wel kloppen. Voor beide is ‘afspraak = afspraak’ van essentieel belang. Dus ook de klant moet duidelijk zijn en ‘zijn of haar’ verplichtingen stipt nakomen.

Customer intimacy
Ik ben een pleitbezorger van ‘customer intimacy’. Investeren in een langdurige vertrouwensrelatie met de klant. De klant leren kennen en op die wijze de goede ‘dingen’ doen. Dat is geen ‘slijmerij’ of elkaar naar de mond praten. Nee, het gaat om wezenlijke zaken. Voldoen aan de wens van de klant. Niet op een nederige of afhankelijke wijze maar omdat het ‘fun’ is om met elkaar zaken te doen.De klant behouden. Daar moet u tijd en geld voor vrij maken. Het rendeert!

Ik zie bij veel ondernemers de cijfers. Ik zie meestal de worsteling om de opdracht of de verkoop. De omzet is in gevaar en ze staan meestal -te laat- met de handen in het haar. De klant is voor een paar dubbeltjes weggelopen. Zou het echt zo zijn? Of was het de bekende druppel die de emmer deed overlopen? Vaak is er al veel voorgevallen voordat een klant opstapt. Dat is te voorkomen. Spreek met elkaar en luister naar elkaar. Zijn uw medewerkers ook klantgericht? Dienstbaarheid, dienstbetoon en dienstvaardigheid zijn belangrijke zaken tegenwoordig. Wat doet u aan (verkoop)training van uw personeel? Besteedt u aandacht aan hun gedragingen en gedrag? Of laat u hen zonder blikken of blozen zomaar op uw klanten los? Dat is een gigantisch risico. Klanten zijn gevoelig voor de wijze waarop ze door personeel worden bejegend. Zorg dus dat uw medewerkers weten wat de klant wenst. Wie is hij of zij? Wat zijn de interesses, hobby’s of voorkeuren. Klinkt dat overdreven in uw oren? Het is essentieel! Klanten zijn tegenwoordig veeleisend.

Tussen veeleisend en veelzeggend zit op dit punt weinig verschil. U wilt hen toch graag behouden? Doe er dan alles aan!

HJ Media Groep is actief op het terrein van smart media campagnes. De klant persoonlijk aanspreken middels een klantprofiel. Weten wat de wens en behoefte van de klant is. Meer weten? Neem dan contact met mij op!

Meer weten?

Related

Interesting for you!

Originele inhakers voor social media

Scherpzinnige posts die inspelen op dagen of gebeurtenissen die jaarlijks terugkeren, zoals bijvoorbeeld Koningsdag, vragen om planning. Werken met een contentkalender is eerder standaard dan uitzondering.

Kies je kleur
Jouw naam
Hello #your_name

Data driven communication

Een website helemaal in jouw stijl? Kies je kleur en vul je naam in. Klik op de knop en personaliseer de website.