Ambities en dankbaarheid

Ondernemers hebben ambitie. Zonder ambitie wordt het een beetje lauwe en flauwe exercitie. De lat hoog leggen, verbeteren, vernieuwen, innoveren en resultaat behalen. Dat is immers Nederlands ondernemerschap. Een ambitieuze ondernemer steekt al zijn of haar tijd erin. Realiseren wat we nastreven. De medewerkers moeten mee in deze flow. Dat is goed. Maar let op de menselijk maat.

Het streven naar succes, resultaat en goede prestaties kan de organisatie verlammen. Er is geen ander leven dan de leefregels die stilzwijgend door de organisatie zijn opgelegd. Dat vraagt om communicatie. Communiceren waarom we dit allemaal doen en waarop we -bij het realiseren van de ambitie- trots mogen zijn. Maar ook bewust stilstaan en dankbaar zijn met hetgeen al gerealiseerd is. Met elkaar trots zijn op de geleverde prestatie.

Met elkaar communiceren (mondeling, schriftelijk, formeel of informeel) geeft een sterke binding tussen organisatiedoelen en individuele belangen. Probeer er dagelijks aandacht aan te geven. Het brengt de gehele organisatie in een positieve vibe. Hierdoor verstrekt en verlevendigd het collectieve prestatievermogen. Communiceer dus uw ambitie, maar vergeet ook de momenten van dankbaarheid niet te vieren met elkaar!

Meer weten?

Related

Interesting for you!

Originele inhakers voor social media

Scherpzinnige posts die inspelen op dagen of gebeurtenissen die jaarlijks terugkeren, zoals bijvoorbeeld Koningsdag, vragen om planning. Werken met een contentkalender is eerder standaard dan uitzondering.

Kies je kleur
Jouw naam
Hello #your_name

Data driven communication

Een website helemaal in jouw stijl? Kies je kleur en vul je naam in. Klik op de knop en personaliseer de website.