MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaam en verantwoord ondernemen is bij ons de normaalste zaak van de wereld. Om te komen tot een goed afgewogen beleid hebben wij een tweetal ijkpunten vraagstukken waarop wij onze bedrijfsvoering toetsen. Hoe kan HJ Media Groep een bijdrage leveren aan de maatschappij waarin wij samenleven en werken? En hoe kan door een goede visie en een helder beleid -ook door ons- aan duurzaamheid worden gewerkt?

Wat houd MVO in?

Onze dienstverlening willen wij met respect voor mens, natuur en omgeving realiseren.

Sponsoring

Om onze sociale beleving vorm te geven ondersteunen wij regionale initiatieven rondom innovatie en duurzaamheid. Verder zijn wij betrokken bij enkele projecten in Bangladesh en Afrika. 

Organisatie

Binnen HJ Media Groep hebben wij niet alleen oog voor onze klanten, maar vanzelfsprekend ook voor de medewerkers. Het succes van ons bedrijf hebben wij te danken aan onze medewerkers. Daarom vinden wij een plezierige en veilige werkomgeving belangrijk. Het welzijn van onze medewerkers staat bij ons centraal. Ook hechten wij veel waarde aan de ontwikkeling van onze medewerkers, waardoor onze organisatie zich steeds verder kan professionaliseren en floreren.

HJ Media Groep verzamelt alle gegevens over CO2-uitstoot in het printproductieproces en deze worden gecompenseerd door de aankoop van certificaten van hoogwaardige emissiereductie. Deze waarde wordt geldelijk overgedragen om vervolgens geïnvesteerd te worden in wereldwijd erkende klimaatbeschermingsprojecten.

Alle papiersoorten die HJ Media Groep gebruikt zijn voorzien van de FSC certificering. FSC gecertificeerd papier garandeert een verantwoord en duurzaam gebruik van hout als grondstof voor papier. Hiermee komt tot uitdrukking dat wij een milieuvriendelijker, sociaal rechtvaardiger en rendabel beheer van de bossen steunen.

Trots Erkend leerbedrijf

Elkaar helpen

HJ Media Groep is trots op de titel ‘Erkend leerbedrijf’. Wij willen samen met het onderwijs aan studenten de beste praktijkopleiding bieden. Goed voor de student en goed voor ons! Zo kunnen wij kennismaken met het talent van de toekomst.

Stageplekken counter
Stageplekken per jaar
Erkend leerbedrijf

“Ik ben trots dat ik bij HJ Media Groep stage mocht lopen, ze namen me erg serieus en had het gevoel dat ik echt een collega was!”

Stage lopen?

Samen werken

Wil jij stage lopen in een uitdagende omgeving? Dan ben je bij ons welkom. Belangrijk is dat je wilt leren van ervaren vakmensen en een nieuwsgierige instelling hebt. Lerend ervaren!